Welcome to Te Arawa Lakes Trust

 
Koheri ra! Kohera e!
Tutapa mai nuku, tutapa mai whiti.
Kia rongo te pō, kia rongo te ao
Kia pā tata mai tō hau manawa
Ki tōku aronga manawa
Hai puta ki te whai ao kte ao mārama
Tihē Mauri Ora!

Ānei te Poari Kaitiaki o Te Arawa e mihi atu nei ki a koutou katoa e noho mai na i ngä töpito e wha o te motu. Mai i Te Aupouri, tae rawa atu ki a Kai Tahu i te Moana Pounamu. Tēnā koutou katoa.

Otirā, ngā mate e hinga mai na e hinga atu rā, mai i ngā Kuri a Wharei, mai i Maketū ki Tongariro, otirā puta atu ki te motu whānui. Waiho rātau kua nunumi ki te pō, kua rehurehu atu ki te rua. Haere, okioki, moe mai rā.

Tātau te hunga ora, te kanohi ora ki te kanohi ora. Ā kāti. Ānei a Te Arawa Waka, Te Arawa Tangata e mihi atu nei, e tangi atu nei.

Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātau katoa.